Praktyka za granicą? Oczywiście – w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. K. Sikorskiego w Brusach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. K. Sikorskiego w Brusach pierwszą w powiecie szkołą, która wzięła  udział w europejskim projekcie Erasmus+. "Przecieramy szlaki, szukamy jak najskuteczniejszych metod podniesienia efektywności kształcenia zawodowego, aby nasi absolwenci byli pożądanymi pracownikami na europejskim rynku" - mówią nauczyciele ZSZ. Uczniowie klas drugich i trzecich szkoły zawodowej w Brusach wzięli udział w projekcie Erasmus+, skierowanym do osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku 20 osób (mechanicy pojazdów samochodowych i sprzedawcy), pod opieką dwóch nauczycieli, wyjechało do Budapesztu na trzytygodniową praktykę zawodową, którą odbywały u małych i średnich przedsiębiorców węgierskich. Podstawowymi celami przedsięwzięcia były między innymi: zapoznanie z najnowocześniejszymi systemami i narzędziami w diagnostyce samochodowej, europejskimi systemami  i przepisami w handlu, nowymi urządzeniami i metodami magazynowania dystrybucji. Poza tym mechanicy poznali też: komputerowe czytniki kodów błędów w układzie wejścia-wyjścia, diagnostykę samochodową przy użyciu smartfonów i tabletów, diagnostykę urządzeń serwisu TPMS. Sprzedawców natomiast wprowadzano w tajniki europejskich systemów i przepisów w handlu, systemów przewożenia towarów, potrzebnej administracji firmy do  zamówień i sprzedaży. Młodzież biorąca udział w projekcie zapoznała obszary działalności, których nie ma szansy poznać w warunkach szkolnych, sprawdziła i podniosła poziom swoich umiejętności posługiwania się językiem obcym, rozwinęła umiejętności adaptacyjne i rozwinęła poczucie pewności siebie w sytuacjach nietypowych.   Erasmus+ stworzył uczniom szkoły zawodowej w Brusach nie tylko możliwość rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i inicjatywności, ale także dał możliwość poznania nowej kultury, odrzucenia stereotypów, wpłynął na wewnętrzną motywację do nauki i rozwoju osobowości. Uczestnicy projektu, poza codzienną praktyką zawodową, mieli również czas, by zwiedzać Budapeszt i poznać jego zabytki, m.in.: Bazylikę św. Stefana, Zamek Królewski, Zamek Vajdahunyad, Kościół Macieja, Basztę Rybacką obejrzeli wystawę w  Muzeum Terroru, poświęconą ofiarom totalitaryzmu i stalinizmu na Węgrzech, spacerowali po najciekawszych miejscach stolicy Węgier. Udział w projekcie Erasmus+ z pewnością przyniósł wiele korzyści zarówno uczniom jak i szkole, a zdobyte doświadczenia zaowocują rozszerzeniem współpracy także z innymi europejskimi krajami. Działanie to zostało sfinansowane z projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego NR UMOWY POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037063 (łączna kwota przyznanego dofinansowania: 186 126,93zł).