GMINNY KONKURS KRAJOZNAWCZY „ZNAM SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ”

Patronem honorowym konkursu jest burmistrz Brus.

Konkurs odbędzie się  28 MAJA 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00.

w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, ul. Ogrodowa 2.

Zgłoszenia należy przesyłać do:

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

Ogrodowa 2

89-632 Brusy

lub drogą elektroniczną: zbig.agnostos@wp.pl

Organizatorami konkursu dla uczniów z terenu gminy Brusy są:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

Galeria zdjęć wykorzystanych w tym konkursie będą dostępna na stronie www.ztn.com.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Sylabus konkursu

Regulamin konkursu