Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III KLO

27 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły – Zbigniew Łomiński, który powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne i absolwentów. Dyrektor Szkoły dziękował również rodzicom oraz osobom, którzy w sposób wyjątkowy angażowały się w działalność szkoły.

Na uroczystości był też obecny Burmistrz Brus – Witold Ossowski, który w pięknych słowach pożegnał trzecioklasistów.

Przewodnicząca Rady Rodziców - Mariola Rodzeń dziękowała i wręczyła dyplomy absolwentom, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia naukowe.

Następnie Dyrektor Szkoły wręczył w imieniu nauczycielki języka kaszubskiego p. Felicji Baska Brzyszkowskiej nagrody książkowe za niezwykły wkład w promowanie języka kaszubskiego w naszym rejonie.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli wzruszającą kompilację zdjęć i filmików, podsumowującą trzyletnie przeżycia tych uczniów na lekcjach i poza nimi oraz posłuchali piosenki wykonanej przez uczennicę IIIa Wiktorię Szczepańską, która skomponowała ją specjalnie na tą okazję.

Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy aby dostali się do wymarzonych szkół oraz sukcesów na kolejnych etapach dorosłego życia.