Wyniki I Gminnego Konkursu Krajoznawczego „Znam swoja małą ojczyznę”

I Gminny Konkurs Krajoznawczy „Znam swoja małą ojczyznę” odbył się 28 maja 2018 roku w Kaszubskim LO w Brusach we współpracy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym i pod patronatem burmistrza Brus.

Sprawdzona została wiedza drużyn 3-osobowych z szkół gminy Brusy w zakresie geografii, historii i ochrony przyrody gminy Brusy z szczególnym uwzględnieniem 100.rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie rozwiązywali testy z znajomości obiektów zabytkowych, atrakcji przyrodniczych, form ochrony przyrody, postaci i zdarzeń historycznych związanych z Zaborami. Część pytań dotyczyła prezentowanych zdjęć.

W konkursie wzięło udział 7 szkół z całej gminy. Zwyciężyła drużyna z SP w Kosobudach w składzie Karolina Lewińska, Sara Janikowska i Edyta Piechowska. Drugie miejsce zajęła drużyna z SP nr 2 w Brusach, a trzecie reprezentacja Kaszubskiego LO. Nagród ufundowanych przez UM w Brusach, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ZTN i Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku wystarczyło dla wszystkich uczestników.