Nasi uczniowie na XXI Buczkowskiej Konferencji Naukowej

6 rujana 2018 rokù bëlë jesmë jak wiedno na Krajnie – na XXI Bùczkòwsczi Nôùkòwi Kònferencji i gôdelë jesmë ò białkach na Krajnie. Razã z mòjima ùczniama z Kaszëbsczégò LO w Brusach znajemë wiele ùznónëch białków na Krajnie, a òsoblëwie: prof. Jowitã Kãcyńską-Kaczmarek, Éwã Stachòwską i Barbarã Matysek-Szopińską. Tim razã prezentowelë jesmë Krajniankã – laùreatkã Medalu Stolema – prof. Jowitã Kãcyńską-Kaczmarek.

Òkróm tegò brelë jesmë ùdzél w òdsłoniãcu rzezbë òsoblëwi białczi z pòwiescë „Żëcé i przigòdë Remùsa” – Klemetinë. Mòji ùczniowie i jô baro sã ceszimë, że mòglë jesmë bëc w Wiôldżim Bùczkù – w taczim pò prôwdze òsoblëwim môlu! 🙂 Pòzdrówk dlô całi Krajnë :))

Òdj. K. Główczewskô i M. Jaszczyk