Skrócenie zajęć lekcyjnych

W związku z występującymi upałami nastąpi skrócenie zajęć lekcyjnych. W piątek (14.06.2019r.), poniedziałek (17.06.2019r.) i we wtorek (18.06.2019r.) lekcje będą skrócone do 30 minut. Długość przerw pozostaje bez zmian.

Plan zajęć: