Dyżur dyrektora

Dyżur Dyrektora odbywa się w godzinach pracy Szkoły.