Rok szkolny 2017/2018

 

W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z następującej oferty edukacyjnej - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

klasa 1aa1 - język polski, wiedza o społeczeństwie
a2 - biologia, chemia
a3 - matematyka, geografia
Dla wszystkich uczniów przyjętych do klasy pierwszej jako jedyna szkoła w powiecie dodatkowo zapewniamy:
  • bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem (1 podejście) - w klasie trzeciej
Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną:
  1. Kandydat zakłada konto na stronie internetowej: http://chojnice.edu.com.pl poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła.
  2. System nada kandydatowi identyfikator (login), pod którym będzie rozpoznawany.
  3. Kandydat wypełnia formularz z wyborem szkoły i oddziału, drukuje podanie i składa je do szkoły pierwszego wyboru.
  4. Do szkoły, do której został przyjęty dostarcza oryginał świadectwa

Uczniowie spoza powiatu chojnickiego również dokonują rekrutacji drogą elektroniczną poprzez adres strony internetowej podanej powyżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie (tel.:523982455) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30