Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym planowane jest utworzenie:

  • jednej klasy pierwszej dla absolwentów gimnazjów  z następującej oferty edukacyjnej - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
klasa 1aa1 - język polski i biologia lub język polski i wiedza o społeczeństwie oraz język obcy do wyboru
a2 - matematyka, geografia oraz język obcy do wyboru
  • dwóch klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej z następującej oferty edukacyjnej - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
klasa 1bjęzyk polski, biologia oraz język obcy do wyboru
klasa 1c1c1 - język polski, wiedza o społeczeństwie / 1c2 - geografia, wiedza o społeczeństwie oraz język obcy do wyboru
Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną:
    1. Kandydat zakłada konto na stronie internetowej: http://chojnice.edu.com.pl poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła.
    1. System nada kandydatowi identyfikator (login), pod którym będzie rozpoznawany.
    1. Kandydat wypełnia formularz z wyborem szkoły i oddziału, drukuje podanie i składa je do szkoły pierwszego wyboru.
  1. Do szkoły, do której został przyjęty dostarcza oryginał świadectwa

Uczniowie spoza powiatu chojnickiego również dokonują rekrutacji drogą elektroniczną poprzez adres strony internetowej podanej powyżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie (tel.:523982455) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30