Rok szkolny 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z następującej oferty edukacyjnej - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

klasa 1aa1 - język polski, biologia
a2 - język polski, wiedza o społeczeństwie
a3 - biologia, chemia
Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną:
  1. Kandydat zakłada konto na stronie internetowej: http://chojnice.edu.com.pl poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła.
  2. System nada kandydatowi identyfikator (login), pod którym będzie rozpoznawany.
  3. Kandydat wypełnia formularz z wyborem szkoły i oddziału, drukuje podanie i składa je do szkoły pierwszego wyboru.
  4. Do szkoły, do której został przyjęty dostarcza oryginał świadectwa

Uczniowie spoza powiatu chojnickiego również dokonują rekrutacji drogą elektroniczną poprzez adres strony internetowej podanej powyżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie (tel.:523982455) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30