O Szkole

Kaszubskie Lieum Ogólnokształcące swą działalność zainaugurowało 1 września 1991r. Dyrektorem szkoły został Józef Słomiński. Następnie funkcję tę pełnili Rafał Ziółtkowski, Henryk Krzoska, a obecnie sprawuje ją Zbigniew Łomiński. Obecnie liceum funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach.
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące ma ambicję kształcenia ludzi aktywnych, mocno zakorzenionych w swojej Małej Ojczyźnie. Tradycja i kultura, dorobek piśmiennictwa i wartości uniwersalne wynikające z przeszłości ziemi zaborskiej są także treścią działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Obok zajęć typowych dla liceum ogólnokształcącego prowadzone są lekcje języka kaszubskiego i historii regionu, wzbogacone licznymi wycieczkami, udziałem młodzieży w zjazdach regionalnych, sympozjach, warsztatach i konkursach.
Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach to człowiek, który potrafi we własnym kraju znaleźć dla siebie miejsce, jako obywatel i pracownik. Wspólna Europa pozwala mu poprzez osiągnięte wykształcenie działać bez kompleksów i korzystać z dobrodziejstw kulturalnych i technicznych na całym świecie. Szanuje on swoją kulturę i tradycję narodową ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu i kultury kaszubskiej, która staje się dla niego wizytówką i kluczem do Europy.